Etusivulle
Tilan historia:

Kaarlo Juhonpoika Merivirta osti vaimonsa Anna Karoliinan os. Kalliola kanssa Kiikalan pitäjästä Hirvelän kylästä Sepän talosta Takamaa-nimisen palstatilan 1898. Tilan pinta-ala oli noin 66 ha, josta peltoa oli n.42 ha sekä myöhemmin Uuudentalon tilan, jonka pinta-ala oli n. 26 ha, josta peltoa n.19 ha. Uudentalon tilan Kaarlo Mäkilä myi pojalleen Tuomas Nikolaille v. 1930. Takamaa jäi Kaarlo Mäkilälle ja hänen kahdelle nuoremmalle pojalleen Armas Stefaniukselle ja Kaarlo Artturille v. 1938. Takamaantila jaettiin v.1954 kahdeksi eri tilaksi. Teinilästä tuli Armas ja Helmi Merivirran tila. Tilan pinta-alaksi tuli jaon jälkeen 34 ha. Vuonna 1955 ostettiin lisämaaksi Jokela- niminen tila, jonka pinta-ala on 18,48 ha. Vuonna 1972 Armas Merivirta luopui talostaan ja myi pojalleen Risto Juhanille ja hänen vaimolleen Raili Annikille os. Lehtinen. 1986 ostivat nykyinen isäntäperhe lisämaaksi 7,12 ha:n kokoisen osan Takamaan tilasta. Vuonna 2001 siirtyi tilan omistukseen Raili Merivirran äidin Hilja Ainikki Lehtisen os. Mänki , omistamat Mänkilä/Heponiitty- nimiset tilat Tammelan Torron kylästä, yhteensä 10,41 hehtaaria. 2.1.2006 tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos, isännäksi tuli Tommi Merivirta.

Navetan historia:

1950-luvulla 10 paikkainen parsinavetta . 1959 valmistui 15 paikkainen pihatto, porsaat Jokelassa. 1969 pihatto muutettiin parsi-/lietelantanavetaksi, 20 lehmää, sikalapuoli vasikoille. 1974 rakennettiin laakasiilot. 1979 rakennettiin 40 lehmän navetta siilojen ja vanhan osan väliin. 1994 laajennettiin lietesäiliöitä yht.1700 kuutiometriä. 1998 muutostöiden jälkeen navetassa on 53 lehmäpaikkaa ja nuorelle karjalle 60 paikkaa. Sonninkasvatus lopetettin. Lehmät jalostettu neljästä lehmästä 50 vuoden aikana.